Project Description

แปลงข้อมูลทุกประเภท

แม้ว่าในปัจจุบันมีบริษัทที่ให้บริการแปลงข้อมูลหลายแห่ง แต่มีเพียงไม่กี่รายที่นำเสนอบริการนี้และ
Alpha InterSystem โดดเด่นกว่าที่อื่นๆ

รายละเอียดบริการ

บริการนี้เหมาะกับลูกค้าในองค์กรที่มีความหลากหลายในการจัดเก็บไฟล์หลายประเภทและแตกต่างกัน ทำให้การค้นหาและนำข้อมูลมาใช้เป็นได้ยากและต้องใช้เวลา นับวันข้อมูลนั้นจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้การจัดการยากขึ้นและใช้ระยะเวลานานขึ้น

Contact Us

เพิ่มประสิทธิภาพขั้นสุด

เมื่อเอกสารหรือข้อมูลหลากหลายประเภทและหลากหลายแหล่งที่มาถูกแปลงเป็นรูปแบบดิจิทัล คุณไม่จำเป็นต้องมีพนักงานจำนวนมากสำหรับงานนี้อีกต่อไป ในทำนองเดียวกันยังประหยัดเวลาในการค้นหาเอกสาร ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

สิ่งที่ได้รับ

ภาคธุรกิจต่างๆมักสร้างและรวบรวมข้อมูลจำนวนมากในรูปแบบของเอกสารใบแจ้งหนี้ บันทึกใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มข้อมูลอื่นๆ แบบฟอร์มงานที่เป็นไฟล์ word, excel, PDF หรือเอกสารอีกหลากหลายประเภท กระบวนการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีและการประมวลผลข้อมูลที่คล่องตัวเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางธุรกิจจะยังคงอยู่ในกระดับสูงที่ตั้งใจไว้ ดังนั้นการแปลงข้อมูลเพื่อจัดระเบียบและระบบข้อมูลจึงมีความสำคัญมาก

  • ทีมงานมีประสบการณ์และทักษะในการแปลงข้อมูลรูปแบบต่างๆมั่นใจได้ว่าข้อมูลเกิดความแม่นยำสูง

  • ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย พื้นที่ในการจัดเก็บ และ ลดความยุ่งยาก

  • ไดัรับข้อมูลที่มีคุณภาพและพร้อมนำข้อมูลที่ถูกต้องนี้ไปใช้งานได้ทันที

  • ไม่จำเป็นต้องจ้างหรือฝึกอบรมพนักงาน

  • เมื่อเอกสารหรือข้อมูลได้ถูกแปลงและจัดโครงสร้างไว้อย่างดีทำให้การค้นหาทำได้ง่ายยิ่งขึ้น

Contact Us