งานของเรา

เราให้บริการทั้งองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความชำนาญ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วและเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

LATEST PROJECTS

โครงการล่าสุดที่เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เราได้ทำการตรวจสอบข้อมูลทั้งไฟล์ภาพ และงานบันทึกข้อมูลของบริษัทที่จดทะเบียนใหม่ และบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัท

GET IN TOUCH

ลูกค้าของเรา

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนไว้วางใจในสินค้าและบริการของเรา เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์ของลูกค้าได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดเวลาในการค้นหาเอกสาร และลดค่าใช้จ่าย

ขอใบเสนอราคา

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดกรอกข้อมูล

โทรศัพท์

02-879-3220

สายด่วน

064-959-8955

เวลาทำการ

8:30-17:30 น.

โทรศัพท์

02-879-3220

สายด่วน

064-959-8955

เวลาทำการ

8:30am – 17:30 น.