Project Description

งานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล

องค์กรทุกแห่งต้องจัดการข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น แบบฟอร์มใบสมัคร,เอกสารประกันภัย,เอกสารการเงิน,แบบสอบถามงานวิจัยและอื่นๆ อีกมากมาย ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่พร้อมดึงข้อมูลไปใช้ได้ง่ายต่อการประมวลผลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กร

เราให้บริการแบบครบวงจรโดยให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มโครงการ ทำการสุ่มตัวอย่าง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ตลอดจนอ่านค่าและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

บริการ

เพื่อให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจ การเลือกใช้บริการ Form Processing Service หรือบริการอ่านค่าจากแบบฟอร์มต่างๆ ทำให้ลูกค้าได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วสามารถประมวลผลและนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างทันท่วงที ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้รูปแบบกระดาษและรูปแบบฟอร์มไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้ทันเวลา

Contact Us

เทคโนโลยีล้ำสมัย

การใช้เทคโนโลยีมาใช้อ่านค่าแบบอัตโนมัติเช่นการป้อนข้อมูลจากแบบฟอร์มอัติโนมัติเไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบกระดาษเท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และข้อมูลที่ได้สามารถนำไปวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจได้ทันที

ประโยชน์ที่จะได้รับ

Alpha Inter Services มีประสบการณ์หลายปีในด้านการประมวลผลฟอร์มให้กับหลากหลายธุรกิจ ด้วยการผสมผสานระหว่างบริการระดับมืออาชีพกับเทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยในการอ่านค่าจากแบบฟอร์มจำนวนมาก บริการของเราได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการส่งมอบงานที่รวดเร็วได้ข้อมูลที่สมบูณณ์และมีคุณภาพให้กับลูกค้า

  • ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลไปใช้ หรือประกอบการวิเคราะห์เพื่อปรับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ

  • ลดเวลาในการค้นหาและเรียกดูข้อมูล

  • จัดเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

  • ข้อมูลมีความปลอดภัยและเป็นความลับ

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานและลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารในรูปแบบกระดาษ

Contact Us